Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Benvinguts a MarçàEn nom de l’Ajuntament us donem la benvinguda a la nostra pàgina web. Des de l'inici de la legislatura apostem per l'entrada de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, el WEB i el Facebook, sense oblidar els tradicionals pregons, són els nostres canals de...
Alcalde Sr. JOSEP MARIA PIQUÉ CASTELLNOUALCALDIA,URBANISME, RELACIONS AMB LES ASSOCIACIONS, EDUCACIÓ I SERVEIS.Tinent d’alcalde Sr. JOAQUIM NOLLA AGUILÀADMINISTRACIÓ, TECNOLOGIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, CULTURA I PATRIMONI.Regidor Sr. FERRAN PIÑOL NOMENTURISME, TRANSPORTS, MEDI SOCIAL, PISCINA....
A través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
Plaça de les Arenes, 143775 MarçàPriorat (Tarragona) Telèfon: 977 17 80 00 Correu electrònic: aj.marca@altanet.org 
Subscriure a