Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Benvinguts a MarçàEn nom de l’Ajuntament us donem la benvinguda a la nostra pàgina web. Des de l'inici de la legislatura apostem per l'entrada de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, el WEB i el Facebook, sense oblidar els tradicionals pregons, són els nostres canals de...
Alcalde Sr. JOSEP MARIA PIQUÉ CASTELLNOUTinent d’alcalde Sra. SÒNIA FUGUET FOLCHRegidora Sra. BLANCA TORRES SEGARRARegidor Sr. FRANCESC XAVIER ORTEGA ARAGONÉSRegidor Sr. JAUME GUIU VILANOVARegidor Sr. FERRAN PIÑOL NOMENRegidora Sra. IVET BARCELÓ ESCOSA 
A través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
Plaça de les Arenes, 143775 MarçàPriorat (Tarragona) Telèfon: 977 17 80 00 Correu electrònic: aj.marca@altanet.org 
Subscriure a