Ple

Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
Dia: 20 de desembre de 2019
Hora d'inici: 19:30
Lloc: SALA DE PLENS

Subscriure a