Noticies

08/04/2024
Concessió subvenció Diputació de Tarragona en el marc del procediment administratiu de concessió de subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus. Línia 2- Residus, any 2023. Concedit: 4667,38 euros
14/03/2024 Actualitat
La Llei orgànica 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya, i la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires regulen la normativa lingüística...
15/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ una subvenció total de 11.158,20 € en concepte de ECATALEG PEL 2023.
15/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ PAM 2022 Obra: Condicionament d'espai en circuit saludable a Marçà Concedit: 77.125,22 euros
17/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ les Subvencions per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023 AIGUA 2023 :10.000,00 €
16/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de currència competitiva, per a l'exercici 2023. Socorrista a les piscines municipals: 8.443,00 €
16/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ les subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics, any 2023. SUBVENCIÓ: 5.639,03 €
27/10/2023
Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAESC, Línia 2 “renovació enllumenat públic”. Convocatòria 2022. La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ la subvenció següent: Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAESC, Línia 2 “renovació enllumenat públic” Subvenció Salut pública. Import...
20/10/2023
Subvenció en el marc del procediment administratiu per a la concessió de subvencions del PAM per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023 . La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ la subvenció següent: subvenció...
18/10/2023
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Marçà una ajuda en espècie destinada a la transformació digital i modernització de les administracions, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation, consistent en el lliurament...

Pàgines