Noticies

28/07/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció de 7156,88 € en concepte de SUBVENCIO EXCEPCIONAL 2021, dins la convocatoria 2021, per l'Actuacio: CONSOLIDACIÓ I GUNITAT DE MARGE DE TERRA
07/06/2022
L’Ajuntament de Marçà té la voluntat de redactar una Ordenança General de recollida selectiva de residus al municipi, en funció de la implantació del nou model de recollida. D’acord amb el previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les...
23/05/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció de 155.205,48 € en concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021, dins la convocatoria 2021, per l'Actuacio: COBERTA I REHABILITACIÓ CAL MONTAGUT
28/03/2022
La Diputació de Tarragona ha Concedit les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, la quantitat de 21986,07, per aquest concepte.
15/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà dins el programa excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. la quantitat de 6.889,78€ en concepte de Condicionament carrers afectats ple Filomena.
05/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 35.000,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2021.
06/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 10.923,68 € concepte de Subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals- 2020
30/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 2074,18 € concepte de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública,destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2020. Pressupost a executar 2.183,35 euros.
22/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 31.527,63 euros en concepte de PAM 2018 " INSTAL.LACIO RECEPTORA DE GLP AMB GENERADORS DE CALOR “Convocatòria 2018. cost total actuació 35.030,71 €.
18/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 25.000 euros en concepte de subvencions Nominativa " Projecte de d’ampliació del nombre de nínxols al cementiri de Marçà i nous columbaris“ . Convocatòria 2019. cost total actuació 28.437,95 €.

Pàgines