Noticies

15/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà dins el programa excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. la quantitat de 6.889,78€ en concepte de Condicionament carrers afectats ple Filomena.
05/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 35.000,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2021.
06/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 10.923,68 € concepte de Subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals- 2020
30/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 2074,18 € concepte de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública,destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2020. Pressupost a executar 2.183,35 euros.
22/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 31.527,63 euros en concepte de PAM 2018 " INSTAL.LACIO RECEPTORA DE GLP AMB GENERADORS DE CALOR “Convocatòria 2018. cost total actuació 35.030,71 €.
18/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 25.000 euros en concepte de subvencions Nominativa " Projecte de d’ampliació del nombre de nínxols al cementiri de Marçà i nous columbaris“ . Convocatòria 2019. cost total actuació 28.437,95 €.
21/12/2020
En el marc del projecte d’ampliació de l’àrea de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural de la Serra del Montsant , el passat 12 de juny el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’anunci: “ANUNCI pel qual s’exposa a informació pública l’inici del procediment d’...
17/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció en concepte de PEXI 2018, dins la convocatoria 2018, per l'Actuacio: Millora puntual de la xarxa de sanejament, PER UN IMPORT 8.056,00 €.
24/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 35.000,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2020.
12/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció de 10.292,00 € en concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, dins la convocatoria 2019, per l'Actuacio: Millora parc infantil.

Pàgines