Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interes ciutadà per a ens locals. convocatòria 2022

10/07/2023

Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interes ciutadà per a ens locals. convocatòria 2022

Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interes ciutadà per a ens locals. convocatòria 2022.

Adquisició d'equips i obra de conservació

IMPORT CONCEDIT: 3.505,98 EUROS