Organització

Ple
Òrgan: PleSessió: OrdinàriaDia: Hora d'inici: Lloc: SALA DE PLENS
JOSEP MARIA PIQUÉ CASTELLNOUCàrrec: Alcalde PresidentSÒNIA FUGUET FOLCHBLANCA TORRES SEGARRAFRANCESC XAVIER ORTEGA ARAGONÉSJAUME GUIU VILANOVA