Noticies

30/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 2074,18 € concepte de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública,destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2020. Pressupost a executar 2.183,35 euros.
22/03/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 31.527,63 euros en concepte de PAM 2018 " INSTAL.LACIO RECEPTORA DE GLP AMB GENERADORS DE CALOR “Convocatòria 2018. cost total actuació 35.030,71 €.
18/02/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 25.000 euros en concepte de subvencions Nominativa " Projecte de d’ampliació del nombre de nínxols al cementiri de Marçà i nous columbaris“ . Convocatòria 2019. cost total actuació 28.437,95 €.
21/12/2020
En el marc del projecte d’ampliació de l’àrea de protecció envers la contaminació lumínica del Parc Natural de la Serra del Montsant , el passat 12 de juny el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l’anunci: “ANUNCI pel qual s’exposa a informació pública l’inici del procediment d’...
17/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció en concepte de PEXI 2018, dins la convocatoria 2018, per l'Actuacio: Millora puntual de la xarxa de sanejament, PER UN IMPORT 8.056,00 €.
24/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 35.000,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2020.
12/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció de 10.292,00 € en concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, dins la convocatoria 2019, per l'Actuacio: Millora parc infantil.
12/11/2020
ANUNCI Direnzi Spain, S.L .Sociedad Unipersonal, ha presentat Projecte bàsic i de reforma d’una edificació existent al terme de Marçà i qualificat com a sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. per un...
12/11/2020
ANUNCI koglund wine estate, sl, ha presentat projecte d’actuació especifica en sòl no urbanitzable del municipi de marçà, Priorat, per a la construcció d’un celler i rehabilitació d’una construcció rural destinats a la producció vitivinícola i rehabilitació d’una masia o casa rural al terme de...
12/11/2020
Convocatòria procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça secretari interventor de l'agrupació de municipis de Marçà i Porrera https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201110&anyp=2020&num=08107&v=i

Pàgines