Noticies

20/09/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Marçà una subvenció pel Programa de Manteniment (PAM) per despesa corrent l'any 2023, per un import de 35.000,00 €
11/08/2023
Subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023 . Fira d’Artesania i Marxa cicloturística IMPORT...
11/07/2023
Subvencions PAM 2023 programa inversions – obres. convocatòria 2023. Divulgació diputació PAM 2023 Actuació: Arranjament paviment del carrer de la Bassa Import concedit: 3.353,47 euros
10/07/2023
Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interes ciutadà per a ens locals. convocatòria 2022. Adquisició d'equips i obra de conservació IMPORT CONCEDIT: 3.505,98 EUROS
10/07/2023
Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interes ciutadà per a ens locals. convocatòria 2022. Adquisició d'equips i obra de conservació IMPORT CONCEDIT: 3.505,98 EUROS
28/06/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ la subvenció següent: Per al foment de l’ocupació local: 9.500 €
27/06/2023
Subvenció excepcionals per actuacions urgents abastament aigua potable. convocatòria 2022. Subvenció: Excepcionals any 2022 Actuació: Actuacions urgents abastament d'aigua potable Concedit: 9.134,21 euros
22/06/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ la subvenció següent: Concesisó subvenció per la transició energètica i acció climàtica any 2022 (Linea 1 prevenció de franja d'incendis: 9.544, 19 euros) (Linea 2:PAESC: 32.236,06 EUROS)
22/02/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ la subvenció següent: Subvenció Salut pública. Convocatòria del 2022. Socorrista a les piscines municipals: 8.146,35 € Agent cívic: 6.539.20 € Aigua (analítiques i consumibles), manteniment dipòsit aigua, reparaciones fuites aigua,...

Pàgines