Noticies

05/12/2022
Concessió subvenció per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022. Diputació de Tarragona 9.500 euros
07/11/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 14.080,90 € en concepte d'activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022.
24/10/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 35.000,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2022
28/07/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció de 7156,88 € en concepte de SUBVENCIO EXCEPCIONAL 2021, dins la convocatoria 2021, per l'Actuacio: CONSOLIDACIÓ I GUNITAT DE MARGE DE TERRA
07/06/2022
L’Ajuntament de Marçà té la voluntat de redactar una Ordenança General de recollida selectiva de residus al municipi, en funció de la implantació del nou model de recollida. D’acord amb el previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les...
23/05/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà una subvenció de 155.205,48 € en concepte de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021, dins la convocatoria 2021, per l'Actuacio: COBERTA I REHABILITACIÓ CAL MONTAGUT
28/03/2022
La Diputació de Tarragona ha Concedit les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021, la quantitat de 21986,07, per aquest concepte.
15/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà dins el programa excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021. la quantitat de 6.889,78€ en concepte de Condicionament carrers afectats ple Filomena.
05/11/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 35.000,00€ en concepte de PAM-Despeses corrents convocatoria 2021.
06/07/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 10.923,68 € concepte de Subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals- 2020

Pàgines