Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAESC, Línia 2 “renovació enllumenat públic”. Convocatòria 2022.

27/10/2023

Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAESC, Línia 2 “renovació enllumenat públic”. Convocatòria 2022.

Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAESC, Línia 2 “renovació enllumenat públic”. Convocatòria 2022.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ  la subvenció següent:

Subvenció DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAESC, Línia 2 “renovació enllumenat públic”

Subvenció Salut pública.

Import concedit: 32.236,06 €