Subvenció en el marc del procediment administratiu per a la concessió de subvencions del PAM per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023.

20/10/2023

Subvenció en el marc del procediment administratiu per a la concessió de subvencions del PAM per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023.

Subvenció en el marc del procediment administratiu per a la concessió de subvencions del PAM per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de MARÇÀ  la subvenció següent:

subvenció en el marc del procediment administratiu per a la concessió de subvencions del PAM per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023

 Amortització de préstecs: 10.718,00 €