SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, EXERCICI 2021

28/03/2022

SUBVENCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER GENERAR ENTORNS RESILIENTS, SEGURS I SALUDABLES, EXERCICI 2021

La Diputació de Tarragona  ha Concedit les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables, convocatòria 2021, la quantitat de 21986,07, per aquest concepte.