Subvenció excepcionals per actuacions urgents abastament aigua potable. convocatòria 2022

27/06/2023

Subvenció excepcionals per actuacions urgents abastament aigua potable. convocatòria 2022

Subvenció excepcionals per actuacions urgents abastament aigua potable. convocatòria 2022.

 

Subvenció: Excepcionals any 2022

Actuació: Actuacions urgents abastament d'aigua potable

Concedit: 9.134,21 euros