Subvencions PAM 2023 programa inversions – obres. convocatòria 2023.

11/07/2023

Subvencions PAM 2023 programa inversions – obres. convocatòria 2023.

Subvencions PAM 2023 programa inversions – obres. convocatòria 2023.

 

 

Divulgació diputació

 

 

PAM 2023

Actuació: Arranjament paviment del carrer de la Bassa

Import concedit: 3.353,47 euros