Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus. Línia 2- Residus, any 2023.

08/04/2024

Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus. Línia 2- Residus, any 2023.

Concessió subvenció Diputació de Tarragona en el marc del procediment administratiu de concessió de subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus.
Línia 2- Residus, any 2023.
Concedit: 4667,38 euros