Convocatòria procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça secretari interventor de l'agrupació de municipis de Marçà i Porrera

12/11/2020

Convocatòria procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça secretari interventor de l'agrupació de municipis de Marçà i Porrera

Convocatòria procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça secretari interventor de l'agrupació de municipis de Marçà i Porrera

 

 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20201110&anyp=2020&num=08107&v=i