Subvenció Protecció de la salud publica

21/06/2019

Subvenció Protecció de la salud publica

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Marçà la subvenció de 2237,32€ en concepte de Protecció de la salud publica per la gestio, la millora de la qualitat de l’aigua, de consum huma. dins la convocatoria 2018.